Licenčné školenie.

Licenčné školenie

Semináre

Ukončené školenie Mastering Microsoft Licensing.

Dvojdňové školenie s obsahom:

  • Základy licencovania Microsoft
  • Licencovanie produktov Microsoft
  • Jednoduché licenčné scenáre