Profil spoločnosti. Prečo naši zákazníci s nami radi spolupracujú.

Pomáhame ochrániť investície do softvéru, zabezpečujeme licenčnú čistotu pri používaní softvéru a znižujeme riziká pri softvérových auditoch zo strany výrobcu.

Kto sme

Spoločnosť commoco systems je nezávislá konzultačná firma, založená v roku 2008, poskytujúca komplexné portfólio služieb orientovaných na licencovanie produktov, optimalizáciu nákupov licencií a správu softvérových aktív. Portfólio pokrýva základné licenčné konzultácie pri obstaraní produktov, pomoc pri uzatváraní multilicenčných zmlúv, správu licenčných zmlúv a licencií až po software asset management.

Čo robíme

Vykonávame hĺbkový prieskum potrieb vašej organizácie pri nákupe softvéru spoločnosti Microsoft tak, aby slúžil vašim obchodným cieľom a budúcimi požiadavkami na IT. Následne odporučíme optimálne licenčné programy, ktoré splnia ciele vašej organizácie s najnižšími finančnými a prevádzkovými nákladmi, vrátane rokovania o novej zmluve.

Rozumieme tomuto businessu

Naši konzultanti sú bývalí zamestnanci spoločností so statusom Large Account Reseller (LAR)/Licensing Solution Provider (LSP) alebo priamo spoločnosti Microsoft, ktorí majú viac 20-ročné odborné skúsenosti v rámci hlavnej obchodnej činnosti našej spoločnosti, ktorou je licencovanie softvérových produktov a konzultácie s tým spojené. Naše úsilie sústreďujeme najmä na organizácie s 50 – 500 počítačmi, ale samozrejme vieme poskytnúť naše služby organizáciam ľubovoľnej velkosti.