Mastering Microsoft Licensing. Najobsiahlejšie licenčné školenie.

Úvod

Máte otázky týkajúce sa licencovania produktov Microsoft? Nie ste sami.

Ako rastie zoznam produktov Microsoft a objavujú sa nové technológie, ešte viac sa predlžuje súbor licenčných podmienok. Pracovníci oddelenia IT, vedenie firiem, aj oddelenie nákupu sa snažia pochopiť tieto podmienky a držať krok s ich neustálymi zmenami.

Mastering Microsoft Licensing je intenzívne 2-dňové školenie, ktoré vám poskytne komplexné znalosti kľúčových pojmov, licenčných podmienok a možností nákupu. Dostanete do rúk nástroje, aby ste pochopili, ako fungujú licenčné podmienky Microsoft a ako Microsoft svoje produkty predáva. Na základe týchto informácií môžete urobiť správne rozhodnutia, ktoré zoptimalizujú vaše výdavky na softvérové licencie, zmiernia riziko licenčných nezhôd a maximalizujú návratnosť investícií do softvéru.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Licenčné podmienky softvéru môžu byť veľmi zložité, a preto sú často ťažko pochopiteľné. V skutočnosti nesprávne pochopené licenčné podmienky spolu s nedostatočnými znalosťami sú dve hlavné príčiny prekročenia výdavkov na softvér a licenčných nezhôd.

Čo sa naučíte

 • Ako vybrať správny multilicenčný program Microsoft, ako ušetriť peniaze a dosiahnuť svoje ciele z hľadiska licencovania a obchodných riešení.
 • Licenčné podmienky na používanie Windows a Office.
 • Ako sa licencujú základné produkty Microsoftu (Windows Server, Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server a ďalšie) na fyzických a virtuálnych strojoch.
 • Ako maximalizovať hodnotu programu Software Assurance.
 • Praktické licenčné scenáre pre virtualizáciu, konsolidáciu serverov a ďalšie licenčné záludnosti.
 • Ako používať multilicenčné zmluvy Microsoft, práva na používanie produktov a ďalšie zdroje, ktoré slúžia na zodpovedanie náročných licenčných otázok.

Okrem nových informácií si potvrdíte vaše znalosti, vyplníte medzery v poznatkoch, prípadne zistíte, či existuje niečo, čo ste prehliadli alebo si nesprávne vysvetlili.

Program školenia

Pri viac ako 50 podnikových produktoch siahajúcich od desktopových produktov, serverov, podnikových aplikácií až po online služby sa dajú ich licenčné podmienky prirovnať k tisícom pravidiel platných v daňových zákonoch. Vznikali viac ako dve desaťročia, odrážajú rôzne modely licencovania a nákupných možností, ktoré mnohí zákazníci považujú za mätúce. Toto často vedie k ťažkostiam, aby boli vaše systémy v súlade s licenčnými podmienkami a zároveň ponúkali aj cenovo výhodné licenčné riešenie.

 • Základy licencovania produktov Microsoft
  • Zdroje informácií o licenciách Microsoft
  • Terminológia a definície
 • Nákup licencií (Prehľad multilicenčných zmlúv)
  • Microsoft Products and Services Agreement (MPSA)
  • Enterprise Agreement / Enterprise Agreement Subscription
  • Server and Cloud Enrollment (SCE)
  • Microsoft Cloud Solution Provider (CSP)
 • Produktové licencovanie
  • Desktopové aplikácie
  • Desktopové operačné systémy
  • Serverové operačné systémy
  • Serverové aplikácie
  • Vývojárske produkty
 • Online Services
 • Software Assurance
 • Praktické licenčné scenáre
  • Licenčné pojmy
  • Prostredie virtuálnych desktopov
  • Prostredie virtuálnych aplikácií
  • Prostredie virtuálnych serverov
  • Prostredie terminálových serverov
  • Testovacie a vývojové prostredia
  • Mobilní používatelia

Komu je školenie určené?

Pracovníkom Vášho tímu IT
 • CIO,
 • IT manažérom,
 • IT architektom,
 • Správcom sietí,
 • Pracovníkom helpdesku.
najjednoduchšie zmeny nasadenia, konfigurácie alebo architektúry vo vašom prostredí môžu mať za následok ďalšie požiadavky na nákup licencií, čím môžete vašu organizáciu vystaviť právnym a finančným rizikám. Na druhej strane, jednoduché zmeny konfigurácie a/alebo serverová konsolidácia môžu tiež znížiť náklady na licencie a znížiť riziko nezhôd, často bez toho, aby ste museli minúť čo len jeden cent. Je však nevyhnutné, aby každý, kto je súčasťou tímu pri nasadení a konfigurácii vášho prostredia, mal solídne znalosti licenčných podmienok.

Získané vedomosti zo školenia Vám pomôžu:

 • Robiť strategické rozhodnutia o nákupe softvérových licencií na základe vedomostí a zároveň efektívne z hľadiska nákladov.
 • Identifikovať a zmierniť právne a finančné riziká nezhôd.
 • Optimalizovať využívanie existujúcich softvérových licencií.
 • Eliminovať zbytočné výdavky na softvérové licencie, ktoré nepotrebujete.
 • Lepšie naplánovať „maintenance“ a budúce licenčné nákupy.
 • Využiť výhody softvérových licencií, za ktoré platíte, ale nevyužívate.