Správa a optimalizácia softvérových licencií

Pomáhame optimalizovať náklady počas životného cyklu softvérových licencií.

Optimalizácia nákupov

Poskytneme vám komplexný prehľad o možnostiach, šitých na mieru vašej organizácii, ktoré vám pomôžu pochopiť a jasne formulovať vaše potreby.

Optimalizácia nákupov →

Pomoc pri audite

Dostali ste list of výrobcu alebo audítora kvôli softvérovému auditu? Pomôžeme vám pri komunikácii s ním a overíme jeho výsledky.

Pomoc pri audite →

Licenčné semináre

Naše semináre sú intenzívne školenia, ktoré vám poskytnú komplexné znalosti kľúčových pojmov, licenčných podmienok a možností nákupu.

Licenčné semináre →