Priebeh konzultácií. Čo robíme v rámci služieb.

Pretože licencovanie produktov Microsoft je čoraz zložitejšie, ponúkame vám vysvetlenia, ktoré vám pomôžu lepšie sa rozhodovať. V súčasnej dobe existujú desaťtisíce SKU (položky v cenníkoch, ktoré majú rôzne licenčné pravidlá) a stále rastúci počet spôsobov ako ich obstarať z rôznych zdrojov, s exponenciálne sa zvyšujúcim počtom pravidiel, ktoré sa (ne)pravidelne menia.

Zákaznícky orientovaná softvérová stratégia

Pri konzultáciach je možné nájsť licenčne čisté riešenia, ktoré prinesú úspory zo súčasných nákladov vynaložených na softvér. Tým sa tieto prostriedky môžu uvoľniť na nasadenie produktov, optimalizáciu prostredia a ďalšie procesy, ktoré umožnia vylepšenia a zníženie nákladov.

Na vypracovanie komplexných odporúčaní sú dôležité tieto faktory:

 • Kľúčové kompetencie vašej spoločnosti a základné obchodné a technologické úlohy v tomto businesse.
 • Štruktúra organizácie spoločnosti, vrátane:
  • Centralizované a decentralizované rozhodovanie a nákup.
  • Pobočky, dcérske spoločnosti a zahraničné subjekty.
  • Zmeny v potrebách a technológiach pre odborných zamestnancov, administratívu, call centrum, obchodné oddelenie, a pod.
  • Hardvérové potreby na desktopy, mobilné riešenia a vzdialený prístup pre tenkých klientov.
 • Vaše súčasné investície do softvéru a hardvéru, obnovovaciu frekvenciu a finančné preferencie.
 • Aplikácie, ktoré sú najdôležitejšie pre vaše podnikanie.
 • Váš oficiálny Microsoft License Statement (MLS), ktorý dokumentuje aktuálne predplatné, netrvalé aj trvalé licencie.
 • Prehľad alternatívnych technológií alebo riešení, ktoré sú bližšie k potrebám vašich používateľov.
 • Plán vydávania nových verzií produktov Microsoft.
 • Finančné modely licenčných scenárov.

Ďalšie služby, ktoré sú súčasťou optimalizácie výdavkov na softvér:

 • Možnosti nákupu, ktoré sú často prehliadané alebo zriedka zmieňované, pretože predajcom a partnerom prinášajú nižšie odmeny.
 • Školenia a kurzy, ktoré vám pomôžu pochopiť princípy licencovania spoločnosti Microsoft, ich pravidiel a programov, vám umožnia lepšie sa pripraviť na rokovanie s Microsoftom alebo jeho partnerom a dajú vám istotu, že budete klásť tie správne otázky a dostanete správne odpovede.
 • Úvahy pri obnove zmluvy Enterprise Agreement a zriedka zverejnené fakty o alternatívnych možnostiach licencovania.
 • Jasné vysvetlenia zmlúv, doplnkov, licenčných pravidiel a licenčných dokumentov ako je Volume Licensing Brief, programov a práv na používanie produktov (Product Use Rights, Product List, Product Terms). Ak si nie ste istí, či ste správne pochopili, čo vám bolo povedané, spolu overíme, čo je realita a doložíme to v písomnej forme.

Zabezpečujeme prehľadné konzultácie v týchto oblastiach:

 • Pochopenie a výklad práv na používanie produktov (Product Use Rights, Product List, Product Terms), zverejňované a aktualizované mesačne.
 • Kľúčové pojmy licencovania pre IT profesionálov a nákupcov.
 • Pochopenie a uplatňovanie licenčných modelov spoločnosti Microsoft vo vašej organizácii.
 • Analýza a modelovanie scenárov multilicenčných programov Microsoft pre váš podnik, aby ste optimalizovali vaše hodnotu vyplývajúcu z nákupu a zníženie výdavkov na softvér.
 • Vysvetlenie špecifických pravidiel a práv na použitie celého portfólia produktov spoločnosti Microsoft.
 • Právo na použitie staršej verzie (Downgrade), právo na Reimaging, nasadenie a plánovanie produktov, nástroje a financovanie.
 • Synchronizácia nasadenia produktov podľa plánu Enterprise Roadmap Planning.
 • Na mieru šité odporúčania pre nákup multilicencií, ktoré udržiavajú licenčnú čistotu, znižujú riziko pri audite a maximalizujú hodnotu vašich softvérových nákupov.