Licenčné semináre. Vedieť viac ako predajca softvéru.

Úvod

Máte otázky týkajúce sa licencovania produktov Microsoft? Nie ste sami.

Naše semináre sú intenzívne školenia, ktoré vám poskytnú komplexné znalosti kľúčových pojmov, licenčných podmienok a možností nákupu, s ktorými je nutné sa oboznámiť, aby ste mohli urobiť správne rozhodnutia, ktoré zoptimalizujú vaše výdavky na softvérové licencie, zmiernia riziko licenčných nezhôd a maximalizujú návratnosť investícií do softvéru.

Prečo by ste sa ich mali zúčastniť?

Licenčné podmienky softvéru môžu byť veľmi zložité, a preto sú často ťažko pochopiteľné. V skutočnosti nesprávne pochopené licenčné podmienky spolu s nedostatočnými znalosťami sú dve hlavné príčiny prekročenia výdavkov na softvér a licenčných nezhôd. Taktiež si potvrdíte vaše znalosti, vyplníte medzery v poznatkoch, prípadne zistíte, či existuje niečo, čo ste prehliadli alebo si nesprávne vysvetlili.

Už najjednoduchšie zmeny nasadenia, konfigurácie alebo architektúry vo vašom prostredí môžu mať za následok ďalšie požiadavky na nákup licencií, čím môžete vašu organizáciu vystaviť právnym a finančným rizikám. Na druhej strane, jednoduché zmeny konfigurácie a/alebo serverová konsolidácia môžu tiež znížiť náklady na licencie a znížiť riziko nezhôd, často bez toho, aby ste museli minúť čo len jeden cent. Je však nevyhnutné, aby každý, kto je súčasťou tímu pri nasadení a konfigurácii vášho prostredia, mal solídne znalosti licenčných podmienok. Je dôležité, aby ste si boli istí, že nenastanú chyby, ktoré by mali za následok dodatočné vysoké výdavky a že vaše prostredie je nakonfigurované spôsobom, ktorý optimalizuje vaše licenčné potreby.

Kto by sa mal školení zúčastniť?

  • IT manažéri – zabezpečte, že navrhnete správne licenčné riešenie a aj jeho rozpočet. Vaše návrhy o fungovaní vašich riešení sú dôležité pre rozhodnutia o nákupe licencií.
  • Správcovia infraštruktúry – uistite sa, že pri konsolidácii alebo zmenách infraštruktúry nevystavíte vašu firmu právnym alebo finančným rizikám.
  • Nákupcovia – pomôžte vášmu tímu IT svojimi vedomosťami o licencovaní softvéru Microsoft a vyberte pre vás optimálny licenčný program.
  • SAM manažéri – doplňte si svoje vedomosti o rôznych typoch licencií, právach a podmienkach, ktoré sa k nim viažu, rovnako ako o licenčných zmluvách Microsoft a dokumentoch, ktoré sa k nim viažu.

Získané vedomosti z kurzu vám pomôžu:

  • Robiť strategické rozhodnutia o nákupe softvérových licencií na základe, ktoré sú robené na základe vedomostí a zároveň efektívne z hľadiska nákladov.
  • Identifikovať a zmierniť právne a finančné riziká nezhôd.
  • Optimalizovať využívanie existujúcich softvérových licencií.
  • Eliminovať zbytočné výdavky na softvérové licencie, ktoré nepotrebujete.
  • Lepšie naplánovať „maintenance“ a budúce licenčné nákupy.
  • Využiť výhody softvérových licencií, za ktoré platíte, ale nevyužívate.

Najčastejšie otázky

Sú semináre autorizované spoločnosťou Microsoft?
commoco je nezávislá organizácia. Nepredávame softvérové licencie a teda máme jedinečnú pozíciu v tom, že vám môžeme poskytnúť skutočne nestranné a nezávislé licenčné poradenstvo. Naše semináre a workshopy nie sú žiadnym spôsobom autorizované, podporované, alebo inak schválené spoločnosťou Microsoft Corporation.
Potrebujem mať vedomosti na absolvovanie seminárov?
K seminárom nie sú potrebné žiadne študijné predpoklady. Váš lektor vás naučí všetko, čo potrebujete vedieť.

Termíny školení

Názov školenia Termín Dĺžka Cena  
Mastering Microsoft Licensing   2 dni 650 € bez DPH