Nákup licencií. Obstarajte licencie so sebadôverou.

Čo je softvérová licencia?

Softvérová licencia vám (organizácii a používateľovi) dáva právo na používanie softvéru. Po zakúpení počítačového programu, či ide o operačný systém alebo aplikáciu, získavate len licenciu na používanie softvéru, nie samotný softvér. Ten ostáva vlastníctvom autora.

Súčasťou softvéru je vždy licencia koncového používateľa (End User License Agreement alebo License Terms, ktorá definuje vaše práva ako používateľa produktu. Keď si vyberáte licenciu produktu, je nutné si vybrať aj správny licenčný program, ktorý pokrýva Vaše potreby.

Licencovanie produktov Microsoft sa stáva stále komplikovanejším pridávaním predplatného na báze cloudových služieb, rozširovaním a zmenami multilicenčných programov.

Pomôžeme Vám pri interpretácii pravidiel licenčnej zmluvy, práva na používanie produktov (Product Terms), objasníme rozdiely medzi jednotlivými produktmi, balíkmi produktov, vrátane komplikovaných prechodov a ďalších doplnkov.

Nerozumiete ponuke od predajcu?

Nedivte sa. V ponuke nájdete pri položkách rôzne skratky, označenia, ktorým niekedy nerozumejú ani samotní predajcovia.

Niekedy sa však v ponuke nachádzajú aj produkty, ktoré ste priamo nežiadali. Z tých saväčšinou vykľuje niečo, čo nepotrebujete, ale Microsoft potrebuje, aby sa takýto produkt predával.

Prejdeme spolu uvedenú ponuku z licenčného aj finančného hľadiska a skontrolujeme, či v nej nie je niečo zbytočné.

Porovnáme nákupy aj v iných licenčných programoch (Microsoft Open, Microsoft Open Value, Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Enterprise Agreement Subscription, Microsoft Product and Services Agreement, Microsoft Online Services Agreement)
PLUS
porovnáme nákupy individuálnych CAL-ov voči balíku CAL Suite, nákupy Server+CAL voči modelom Per Processor/Per Core a porovnáme aj nákupy tradičných (on-premises) licencií voči prenájmu licencií v cloude.
Súčasťou je aj dôkladné posúdenie hodnoty programu Software Assurance pre vašu organizáciu.

Náš tím vám pomôže overiť, či nakupujete v správnom licenčnom programe. Zároveň vám ponúkne vyjednávaciu stratégiu s predajcom alebo výrobcom a zoberieme do úvahy aj tie hľadiská, ktoré bývajú často zo strany predajcu prehliadané. Pri konzultáciach zachovávame so zákazníkmi najvyššiu úroveň dôvery.