Softvérový audit výrobcu. Ako ho prežiť bez ujmy.

Keď príde list od výrobcu alebo audítora,
že prídu skontrolovať stav vašich licencií, môže byť už neskoro.

Samotné audity výrobcu sú spravidla len overenia skutkového stavu. Pred samotným auditom si vypýtajú nasledovné informácie:
 • Štruktúra organizácie a procesy
 • Zoznam inštalácií
 • Zoznam licencií

Na základe týchto údajov zostaví audítor Prehľad licencií (License Summary). Okrem toho si audítor overí kvalitu dodaných údajov pomocou náhodnej kontroly na niekoľkých počítačoch.

Samotný audítor môže použiť vami dodané údaje alebo urobí vlastnú analýzu prostredia pomocou vlastných nástrojov. Výsledky auditu vám odovzdá až na konci celého procesu.

V prípade nedostatočného zalicencovania vám dá výrobca spravidla 30 dní na dokúpenie chýbajúcich licencií. Podmienky dokúpenia stanovuje samotný výrobca:

 • Zaplatenie nákladov na audit
 • Nákup v odporúčaných koncových cenách
 • Retroaktívne platby za používanie licencií
 • Nákup dočasnej licencie

Na čo sa musíte bezpodmienečne pripraviť?

 • Vyjasnenie si účelu auditu
 • Čo bude predmetom auditu?
 • Typ zmluvy alebo prihlášky
 • Organizačná štruktúra spoločnosti
 • Sú k dispozícii údaje zo všetkých zariadení, ktorých sa bude audit týkať?
 • Overenie kvality údajov

Aké hranice nesmie audítor pri audite prekročiť?

Vo všeobecnosti platí, že základnými hranicami sú:

 • Audítor by nemal obmedziť bežnú prevádzku.
 • Kontrola len tých produktov, ktoré boli obstarané cez auditovanú zmluvu.
  • Pri produktoch Microsoft by nemal audítor kontrolovať OEM softvér alebo škatuľový softvér, ak k nemu neboli cez multilicenčnú zmluvu dokúpené inovácie (upgrade).

Po doručení oznámenia o audite však už treba konať veľmi rýchlo

 • Už je neskoro na diskusiu o potrebe projektu SAM.
 • Zapojte do auditu našich konzultantov ako „prekladateľa“ medzi vami a audítorom.
 • Využite získané poznatky na:
  • Reštart s čistou licenčnou bázou.
  • Zavedenie novej nákupnej stratégie.
  • Získanie certifikátu čistoty.