Referencie. Výber ukončených projektov u našich zákazníkov.

Licenčné školenie

február 2018
Dvojdňové školenie zamerané na licencovanie produktov Microsoft.

Licenčné školenie

september 2017
Dvojdňové školenie zamerané na licencovanie produktov Microsoft.

Windows Server 2016 Core Optimalizácia

máj 2016
Návrhy opatrení pred nasadením novej verzie Windows Server 2016 z dôvodu zmeny na licenčný model Core pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti retailových služieb.

Seminár pre oddelenie nákupu

január 2016
Dvojdňové školenie zamerané na licencovanie produktov viacerých vendorov a softvérové audity.

Optimalizácia využitia licencií

október 2015
Návrh nasadenia licencií SQL Server pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančných služieb.

Seminár pre oddelenie SAM

jún 2015
Dvojdňové školenie zamerané na licencovanie produktov Microsoft s dôrazom na Software Assurance, virtualizáciu a Microsoft SQL Server.

Kontrola používaných licencií

október 2014
Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti informačných technológií.

Kontrola používaných licencií

máj 2014
Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti energetiky.

Kontrola používaných licencií

apríl 2014
Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti medicíny.

Kontrola používaných licencií

marec 2014
Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti posťovníctva.

Kontrola používaných licencií

február 2014
Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti energetiky.

Správa softvérového majetku

november 2013
Dlhodobá správa softvérového majetku v spoločnosti podnikajúcej v oblasti vzdelávania.

Optimalizácia využitia licencií

máj 2013
Návrh riešenia nákupu a nasadenia serverových licencií pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančných služieb.

Optimalizácia využitia licencií

apríl 2013
Návrh riešenia nákupu a nasadenia serverových licencií pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančných služieb.

Konsolidácia licencií

marec 2013
Návrh konsolidácie a nákupu desktopových a serverových licencií pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti alternatívnych poštových služieb.