Konsolidácia licencií.

Konsolidácia licencií

Licenčné konzultácie

Návrh konsolidácie a nákupu desktopových a serverových licencií pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti alternatívnych poštových služieb.