Licenčná optimalizácia. Zníženie nákladov alebo ako ušetriť.

Trojročné licenčné programy ako sú Microsoft Open Value alebo Microsoft Enterprise Agreement ponúkajú predvídateľné náklady a rozloženie platieb počas troch rokov. Nevýhodou však môže byť, že ich neoddeliteľnou súčasťou je Software Assurance.

Pochopenie jednotlivých stavebných blokov a pravidiel licenčných zmlúv je rozhodujúcim faktorom pri optimalizácii vašich investícií do softvéru. V ostatných rokoch pridal Microsoft do svojho portfólia nové licenčné programy: Microsoft Online Services Agreement (MOSA), Server and Cloud Enrollment (SCE) a Microsoft Products and Services Agreeement (MPSA) popri existujúcich programoch z rodín Open a Enterprise. Viaceré programy poskytujú cenové hladiny, minimálne požiadavky, bodové úrovne a ďalšie mechanizmy, ktoré je nutné posúdiť.
Naši konzultanti vám poskytnú komplexný prehľad o možnostiach, šitých na mieru vašej organizácii, a pomôžu vám pochopiť a jasne formulovať vaše potreby, čím sa zníži možnosť nadlicencovania a zníži sa riziko nesprávneho použitia licencie. Zistíme, či nasadenie softvéru vo vašej organizácii korešponduje s plánmi vydávania nových verzií softvéru zo strany Microsoftu a odporučíme vhodné licenčné programy.

Typická výška úspory pri našich službách je okolo 20% pri týchto najčastejších príkladoch:

  • Odstránenie nepotrebných produktov alebo zle zalicencovaných produktov.
  • Nadlicencovanie a zakúpenie Software Assurance pre produkty, ktoré to nevyžadujú.
  • Nákupy klientskych licencií, či už ako balíky (CAL Suite) alebo jednotlivých CAL-ov v závislosti od použitia.
  • Zladenie uzatvorenia zmlúv s koncami kľúčových účtovných období s cieľom maximalizovať zľavy a promo akcie.