Optimalizácia využitia licencií

Licenčné konzultácie

Návrh riešenia nákupu a nasadenia licencií produktov Windows Server, System Center a SQL Server s možnosťou využitia licenčnej mobility pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančných služieb.