Optimalizácia využitia licencií

Licenčné konzultácie

Návrh riešenia nákupu a nasadenia serverových licencií Windows Server a SQL Server pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančných služieb.