Windows Server 2016 Core Optimalizácia

Kontrola nasadenia produktu Windows Server a návrhy opatrení pred nasadením novej verzie Windows Server 2016 z dôvodu zmeny licenčného modelu a aktívneho pokrytia Software Assurance.