Seminár pre oddelenie SAM

Semináre

S úspechom ukončené školenie pre pracovníkov oddelenia SAM v nadnárodnej spoločnosti v Bratislave.

Dvojdňové školenie s obsahom:

  • Licencovanie produktov Microsoft
  • Oplatí sa Software Assurance
  • Virtualizácia infraštruktúry
  • Microsoft SQL Server (verzie, licečná mobilita, fail-over)