Optimalizácia využitia licencií

Návrh optimalizácie nasadenia serverových licencií SQL Server z dôvodu blížiaceho sa ukončenia podpory pre SQL Server 2005 pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančných služieb.