Kontrola používaných licencií

Softvérové audity

Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti informačných technológií. Počet zariadení 3 000 – 5 000.