Kontrola používaných licencií

Softvérové audity

Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti poisťovníctva. Počet zariadení 2 000 – 3 000.