Kontrola používaných licencií

Softvérové audity

Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti medicíny. Počet zariadení 500 – 1 000.