Kontrola používaných licencií

Softvérové audity

Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti energetiky. Počet zariadení 1 000 – 2 000.