Legalizačný list od Microsoftu I

Vložené dňa 14.10.2013 · Vložené do kategórie SAM, Všeobecné

Microsoft Vám chce pomôcť uistiť sa, že produkty, ktoré používate, sú korektne zalicencované?

Aj vám poslal Microsoft legalizačný list o licencovaní ich produktov s najčastejšími scenármi, pri ktorých dochádza k nekorektnému licencovaniu?

Napriek snahe sa do licenčných scenárov dostalo zopár nepresností:

Bod 4. Prístupové licencie Client Access License (CAL) pre Windows Server, Exchange Server, Lync Server, SharePoint Server

Tvrdenie, že External Connector je licencia, ktorá sa zakupuje ku každému Windows Serveru, ku ktorému pristupujú externí používatelia, je nesprávne.

V Product Use Rights sa píše:

EN: You must assign each CAL to a user or device, as appropriate, and each External Connector License to a Licensed Server.
EN: Licensed Server means the single Server to which a license is assigned. For purposes of this definition, a hardware partition or blade is considered to be a separate Server.

SK: Každú licenciu LKP musíte prideliť používateľovi alebo zariadeniu a každú licenciu pre produkt External Connector musíte prideliť licencovanému serveru.
SK: Licencovaný server je jeden server, ktorému je pridelená licencia. Na účely tejto definície sa oblasť hardvéru alebo komponent blade považuje za samostatný server.

Predstavte si, že používate server s licenciou Windows Server 2008 R2 Datacenter, na ktorom beží 6 virtuálnych strojov s rôznymi edíciami a verziami produktu Windows Server z dôvodu kompatibility aplikácií.

Ak by ste sa riadili tvrdením v liste, museli by ste zakúpiť 6 licencií External Connector.
Nutné je však zakúpiť iba 1 licenciu External Connector, pretože licencia External Connector sa pridelí k fyzickému stroju, nie k samotným inštaláciám/inštanciám Windows Servera.

Ak chcete mať istotu, že softvér vo vašej firme používate legálne, obráťte sa na nás.
Sme nezávislí konzultanti a komunikácia o stave licencií vo vašej firme prebieha len medzi dvoma stranami: vami a nami.

Príloha:
  Legalizačný list 2013

Riešite podobný problém alebo otázku? Neváhajte a zašlite nám ju.
[contact-form-7 id=“365″ title=“Blog contact form SK“]