Virtualizácia starších serverov

Vložené dňa 22.07.2014 · Vložené do kategórie Licenčné scenáre
Zákazník používa dva staršie servery: na Serveri A má zákazník nainštalovaný Windows Server 2003 OEM a na Serveri B Windows Server 2008 OEM.
Zákazník potrebuje tieto dva servery zvirtualizovať, zabezpečiť rozloženie záťaže a možnosť presunu VM na iný server v prípade hardvérových problémov alebo potreby aktualizácie softvéru.
Zákazník zakúpi dva nové servery s licenciami Windows Server 2012 Standard, ktoré mu zabezpečia možnosť spustenia dvoch virtuálnych strojov (VM/VOSE) na jednom fyzickom serveri súčasne.
Pôvodné serverové prostredia skonvertuje z fyzického prostredia do virtuálneho a tieto prostredia skopíruje na nové fyzické servery.
Následne už pomocou služieb Hyper-V Live Migration alebo VMware vMotion nastaví pravidlá pre automatický presun VM z jedného servera na druhý.
POZOR!

V prípade aplikačných serverov, ktoré by boli vo virtuálkach nainštalované, je nutné si overiť, či pri zapnutých službách Hyper-V Live Migration alebo VMware vMotion pre ne platí možnosť licenčnej mobility, tzn. presun z jedného (fyzického) servera na iný častejšie ako raz za 90 dní.

POZNÁMKA

V tomto prípade nie je nutné zakupovať nové Windows Server 2012 CAL-y, pretože licencie Windows Server 2012 slúžia len ako virtualizačná platforma, ale zákazník reálne používa staršie verzie Windows Server.

Riešite podobný problém alebo otázku? Neváhajte a zašlite nám ju.
[contact-form-7 id=“365″ title=“Blog contact form SK“]