Mobilita v rámci datacentra a prostredia Azure

Vložené dňa 25.09.2015 · Vložené do kategórie Licenčné scenáre

Zdá sa, že veľa predajcov nerozlišuje transfer licencií pre aplikačné servery a pre Windows Server.

Zákazník potrebuje vysokodostupné riešenie s 2 servermi.

Každý zo serverov má 2 procesory a budú na nich spúšťané 2 virtuálne servery (VM) s aplikačnými servermi. VM sa môžu presúvať v rámci datacentra na obidvoch serveroch a v budúcnosti ich chce zákazník bez problémov presúvať do prostredia Microsoft Azure.

Licencie majú byť zakúpené v multilicenčnom programe.

Odpoveď zo strany LSP (Microsoft Licensing Solution Partner) bola nasledovná:

Ak zakúpite licencie so Software Assurance, môžete VM presúvať kamkoľvek 🙂

TAK ZLE AKO SA LEN DÁ! Zjavne account manager LSP nevie, že Microsoft neponúka License Mobility through Software Assurance pre Windows Server! Toto pravidlo platí len pre aplikačné servery.

Veľmi dôležité je, aby sme oddelili produkty a ich licenčné podmienky:
1. Windows Server
Krok 1: Základné licencie: Potrebujeme 1 licenciu Windows Server pre každý zo serverov, ktorá pokrýva 2 procesory a ponúka možnosť spustiť na serveri 2 VM.
Krok 2: Presun VM v rámci datacentra: Ak potrebujeme presúvať VM medzi týmito 2 servermi, musíme stanoviť maximum: mali by sme spočítať, koľko VM budeme spúšťať na jednom serveri, ak bude druhý mimo prevádzky. V tomto prípade by sme mohli spúšťať až 4 VM na jednom serveri. To znamená, že sme sa dostali do problémov, pretože 1 licencia Windows Server umožňuje spustiť na 1 serveri maximálne 2 VM. NESMIEME presunúť VM z jedného servera na druhý, pokiaľ nezakúpime toľko licencií, aby pokryli maximum spustených VM. Potrebujeme zakúpiť 2 licencie Windows Server pre každý zo serverov, aby sme mohli VM v datacentre presúvať bez prekážok. Nie je nutné zakúpiť SA, pretože nepresúvame (meníme priradenie) licenciu, ale len VM z jedného licencovaného servera na druhý.
Krok 3: Presun VM do prostredia Microsoft Azure: VM môžeme do prostredia Microsoft Azure presunúť bez prekážok. Nepotrebujeme SA ani ďalšiu licenciu Windows Server, pretože zaplatením služieb Microsoft Azure platíme aj licenciu Windows Server, ktorá je v nich zahrnutá. Môžeme však VM vytvoriť v lokálnej sieti a potom ju presunúť do prostredia Microsoft Azure.

2. Application Server
Krok 1: Základné licencie: Aplikačné servery sú všetky licencované v licenčnom modeli Server + CAL, takže nie je nutné robiť všetky tie škaredé veci s jadrami 🙂 Vo VM1 beží Exchange Server Standard, vo VM2 beží ERP systém od tretej strany, vo VM3 beží SQL Server Standard a vo VM4 beží Windows Server s Active Directory. Naše potreby sú nasledovné: 1 licencia Exchange Server Standard a 1 licencia SQL Server Standard.
Krok 2: Presun VM v rámci datacentra: Ak chceme presúvať aplikačné servery vo VM v datacentre, musíme zakúpiť SA, aby sme mohli VM presúvať bez nutnosti čakať 90 dní od ostatného presunu, pretože pri presune VM presúvame aj licenciu (meníme priradenie). Toto je zmena týkajúca tzv. „Office Server-ov“ od verzie 2013 a SQL Servera od verzie 2012.
Krok 3: Presun VM do prostredia Microsoft Azure: Keďže už máme zakúpenú SA, môžeme VM presunúť do prostredia Microsoft Azure pod podmienkou, že licencie (teda aj VM) ostanú v Microsoft Azure minimálne po dobu 90 dní, tzn. nesmieme vrátiť VM do nášho datacentra skôr.

POZOR!
Ak hovoríme o presune VM s Windows Serverom, nepresúvame (nemeníme priradenie) licencie, len samotné VM.
Ak hovoríme o presune VM s aplikačnými servermi, nesmieme zabudnúť, že spolu s (v rámci) VM presúvame (meníme priradenie) aj licencie.
Čo sa týka ERP systému, musíme sa oboznámiť s jeho licenčnou zmluvou (EULA), prípadne sa obrátiť na výrobcu.
POZNÁMKA
Vlastne, existuje ešte jedna možnosť bez nutnosti zakúpenia SA pre Krok 2: Presun VM v rámci datacentra:
Zakúpime 2 licencie každého aplikačného servera a priradíme ich jednotlivým serverom, takže budeme môcť presúvať VM bez prekážok a bez nutnosti presunu licencie (zmeny priradenia), podobne ako je to pri Windows Serveri.
POZNÁMKA
Týkajúce sa časti 1. Windows Server Krok 3:
S platnosťou od 1. februára 2016 Microsoft medzi výhody Software Assurance pridal výhodu Azure Hybrid Use Benefit (HUB), ktorá umožňuje aj priradenie licencie Windows Server k Azure VM.
Používanie softvéru Windows Server v rámci HUB je možné prostredníctvom Azure VM, ktoré neobsahujú Windows Server (ďalej len „základné inštancie“).

Riešite podobný problém alebo otázku? Neváhajte a zašlite nám ju.
[contact-form-7 id=“365″ title=“Blog contact form SK“]