Ako prejsť z SQL Servera 2005 bezbolestne na novšiu verziu

Vložené dňa 15.02.2016 · Vložené do kategórie Licenčné scenáre, Produktové zmeny

Microsoft úplne ukončí podporu SQL Servera 2005 12. apríla 2005. Potrebujete nadalej používať aplikácie využívajúce SQL Server ako úložisko údajov?

Prejdite na novšiu verziu SQL Servera. Skontrolujte si Vašu infraštruktúru napríklad pomocou nástroja ako MAP Toolkit a zamerajte sa na SQL Server 2005 Express Edition. Ide o bezplatnú (free) edíciu, tzn. nenájdete záznamy o jej nákupe.

Identifikujte všetky inštancie a možno zistíte, že niektoré aplikácie už nie sú potrebné. Tieto „nedôležité“ inštancie vyplnite, čím ušetríte na nákladoch na „upgrade“.

Je však pravdepodobné, že vo svojej infraštruktúre nájdete aj inštancie novších verzií SQL Servera.
Jedna licencia SQL Servera môže umožniť inštaláciu viacerých inštancií a databáz. Migráciou workloadu SQL Servera 2005 na novšiu verziu je možné ušetriť náklady na zakúpenie novšej verzie SQL Servera.

Vždy preneste workload na zodpovedajúcu edíciu SQL Servera a ak sa dá na najnovšiu verziu, čo zabezpečí dostatočné dlhý čas bez nutnosti ďalšej migrácie.

Nezabudnite ani na možnosti virtualizácie SQL Servera a najmä na licenčné pravidlá, ktoré sa pri virtualizácii používajú. Virtuálne servery sa aktuálne licencujú v modeli Per Core, tzn. je nutné zalicencovať každé virtuálne jadro (virtual core) s podmienkou, že musia byť zalicencované minimálne štyri virtuálne jadrá. Druhým modelom je Server+CAL, tzn. je nutné zakúpiť samostatnú licenciu SQL Servera pre každý virtuálny server. Tretím modelom je Per Core s licencovaním fyzických jadier (len SQL Server Enterprise), ktorý umožní spustenie neobmedzeného počtu virtuálnych serverov.

Riešite podobný problém alebo otázku? Neváhajte a zašlite nám ju.
[contact-form-7 id=“365″ title=“Blog contact form SK“]