Krátkodobé predplatné v MPSA

Vložené dňa 04.03.2016 · Vložené do kategórie Všeobecné

Od začiatku marca 2016 môžu zákazníci v rámci MPSA využiť aj krátkodobé predplatné online služieb na 1-11 mesiacov.

Toto predplatné je primárne určené pre zákazníkov, ktorí krátkodobo zvyšujú počty napr. sezónnych pracovníkov alebo po dobu projektu, kratšieho ako jeden rok.

short-term-subscriptions