Licenčné školenie

Posted on February 21st, 2018 · Posted in

Ukončené školenie Mastering Microsoft Licensing. Dvojdňové školenie s obsahom: Základy licencovania Microsoft Licencovanie produktov Microsoft Jednoduché licenčné scenáre

Licenčné školenie

Posted on September 15th, 2017 · Posted in

Ukončené školenie Mastering Microsoft Licensing. Dvojdňové školenie s obsahom: Základy licencovania Microsoft Licencovanie produktov Microsoft Jednoduché licenčné scenáre

Seminár pre oddelenie nákupu

Posted on January 27th, 2016 · Posted in

Ukončené školenie pre pracovníkov oddelenia nákupu v nadnárodnej spoločnosti v Bratislave. Dvojdňové školenie s obsahom: Licencovanie a možnosti nákupu produktov (Microsoft, Oracle, Adobe, VMware, a iné) Priebeh softvérového auditu (Microsoft,..

Seminár pre oddelenie SAM

Posted on June 17th, 2015 · Posted in

S úspechom ukončené školenie pre pracovníkov oddelenia SAM v nadnárodnej spoločnosti v Bratislave. Dvojdňové školenie s obsahom: Licencovanie produktov Microsoft Oplatí sa Software Assurance Virtualizácia infraštruktúry Microsoft SQL Server (verzie,..