Optimalizácia využitia licencií

Posted on May 8th, 2013 · Posted in

Návrh riešenia nákupu a nasadenia serverových licencií Windows Server a SQL Server pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančných služieb.

Optimalizácia využitia licencií

Posted on April 10th, 2013 · Posted in

Návrh riešenia nákupu a nasadenia licencií produktov Windows Server, System Center a SQL Server s možnosťou využitia licenčnej mobility pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančných služieb.

Konsolidácia licencií

Posted on March 8th, 2013 · Posted in

Návrh konsolidácie a nákupu desktopových a serverových licencií pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti alternatívnych poštových služieb.