Licenčné školenie

Posted on February 21st, 2018 · Posted in

Ukončené školenie Mastering Microsoft Licensing. Dvojdňové školenie s obsahom: Základy licencovania Microsoft Licencovanie produktov Microsoft Jednoduché licenčné scenáre

Licenčné školenie

Posted on September 15th, 2017 · Posted in

Ukončené školenie Mastering Microsoft Licensing. Dvojdňové školenie s obsahom: Základy licencovania Microsoft Licencovanie produktov Microsoft Jednoduché licenčné scenáre

Windows Server 2016 Core Optimalizácia

Posted on May 28th, 2016 · Posted in

Kontrola nasadenia produktu Windows Server a návrhy opatrení pred nasadením novej verzie Windows Server 2016 z dôvodu zmeny licenčného modelu a aktívneho pokrytia Software Assurance.

Seminár pre oddelenie nákupu

Posted on January 27th, 2016 · Posted in

Ukončené školenie pre pracovníkov oddelenia nákupu v nadnárodnej spoločnosti v Bratislave. Dvojdňové školenie s obsahom: Licencovanie a možnosti nákupu produktov (Microsoft, Oracle, Adobe, VMware, a iné) Priebeh softvérového auditu (Microsoft,..

Optimalizácia využitia licencií

Posted on October 15th, 2015 · Posted in

Návrh optimalizácie nasadenia serverových licencií SQL Server z dôvodu blížiaceho sa ukončenia podpory pre SQL Server 2005 pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančných služieb.