Kontrola používaných licencií

Posted on October 27th, 2014 · Posted in

Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti informačných technológií. Počet zariadení 3 000 – 5 000.

Kontrola používaných licencií

Posted on May 29th, 2014 · Posted in

Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti energetiky. Počet zariadení 500 – 1 000.

Kontrola používaných licencií

Posted on April 29th, 2014 · Posted in

Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti medicíny. Počet zariadení 500 – 1 000.

Kontrola používaných licencií

Posted on March 31st, 2014 · Posted in

Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti poisťovníctva. Počet zariadení 2 000 – 3 000.

Kontrola používaných licencií

Posted on February 21st, 2014 · Posted in

Kontrola a porovnanie nakúpených a používaných licencií v spoločnosti podnikajúcej v oblasti energetiky. Počet zariadení 1 000 – 2 000.